SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION

Produkcja ropy naftowej

Zadaniem projektu produkcji ropy naftowej jest doprowadzenie do przepływu ropy naftowej i gazu do studni poprzez szereg technicznych i technicznych środków, które mogą być stosowane do zbiornika.Zbiornik jest skutecznie podnoszony do ziemi w celu rozdzielenia i pomiaru; celem jest ekonomiczna poprawa studni i wydobycia ropy naftowej.


Z punktu widzenia in żynierii systemowej, inżynieria produkcji ropy naftowej jest ważnym podsystemem w dziedzinie eksploatacji złóż ropy naftowej i jest ściśle powiązana z projektami związanymi z inżynierią zbiorników oraz gromadzeniem i transportem ropy naftowej i gazu.


Projekt produkcji ropy naftowej napotyka na różne rodzaje zbiorników ropy z różnymi warunkami geologicznymi i dynamicznymi zmianami.Jedynie wybierając i wdrażając technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania inżynieryjne i techniczne zgodnie z warunkami geologicznymi zbiornika oraz dynamicznymi zmianami można uzyskać projekt produkcji ropy naftowej.Dobre wyniki gospodarcze.W tym celu musimy opanować podstawowe zasady różnych środków inżynieryjnych i technicznych, metod obliczania i projektowania technicznego oraz przeprowadzić kompleksową analizę porównawczą.


oil-production

PRODUKT